Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Gaia Yoga en de cursist inzake yogalessen/workshops. Door betaling van het lesgeld en/of deelname aan de aktiviteiten van Gaia Yoga geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor yoga- en meditatielessen of workshops geschiedt telefonisch, via Whats-app, via Facebook, via de website of per e-mail.

Artikel 3. Verhindering

Indien de cursist verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, is het prettig als Gaia Yoga hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld wordt.

Afmelden kan via Whatsapp, telefoon of e-mail.

Artikel 4. Tarieven

Voor yoga en meditatie gelden verschillende tarieven. Gaia Yoga biedt de volgende opties:

  • 10-Strippenkaart Stoelyoga: €85. De strippenkaart heeft onbeperkte geldigheid.
  • Losse les Stoelyoga: €9
  • 55+ lessen op vrijdag via contributie SAS
  •  Lesvrije weken zijn hier te vinden.

Betaling kan contant of per bank op NL64ASNB0707628202 tnv ICA Staps.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor de groepslessen en privélessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Gaia Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en of spullen van de cursist.

De cursist is aansprakelijk voor schade die toegebracht wordt aan de leslocatie en materialen, mits dit hem/haar toerekenbaar is.

Artikel 6. Privacy

Privacy wordt gerespecteerd door Gaia Yoga. Persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming met derden gedeeld. Mailgegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief en andere berichten omtrent bv roosterwijzigingen. Het inschrijfformulier wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Gaia Yoga zal cursisten zoveel mogelijk via mail en WhatsApp benaderen. Cursisten kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief als deze ongewenst is.