Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Gaia Yoga en de cursist inzake yogalessen/workshops. Door betaling van het lesgeld en/of deelname aan de aktiviteiten van Gaia Yoga geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor yoga- en meditatielessen of workshops geschiedt telefonisch, via Whats-app, via Facebook, via de website of per e-mail.

Vanwege de beperkte ruimte in de leslokatie, vraagt Gaia Yoga van de cursist zich voor iedere les aan te melden (abonnementhouders uitgezonderd). Na bevestiging van Gaia Yoga kan aan de les deelgenomen worden. Dit geldt niet voor de Stoelyogales en de lessen via SAS.

Artikel 3. Verhindering

Indien de cursist verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, is het prettig als Gaia Yoga hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld wordt. Gemiste lessen door abonnementhouders (bv ivm vakantie) kunnen op een ander moment ingehaald worden binnen de maand waarin ze gemist zijn. Dit gaat in overleg met Gaia Yoga.

Afmelden kan via Whatsapp, telefoon of e-mail.

Indien de docent zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, blijven gemiste lessen van abonnementhouders staan en kunnen deze ook op een ander moment ingehaald worden

Artikel 4. Tarieven

Voor yoga en meditatie gelden verschillende tarieven. Gaia Yoga biedt de volgende opties:

  • Maandabonnement: Yoga €32, Meditatie €25 per maand. Met dit abonnement ben je verzekerd van een plaats in de les. Abonnementen gaan in op de eerste van de maand. Opzegtermijn is 1 maand en de betaling dient voor de 1e van de maand binnen te zijn. Lesvrije weken zijn hier te vinden.
  • 10-Strippenkaart: Yoga €95, Meditatie €76. De strippenkaart heeft onbeperkte geldigheid. Aanmelden per les.
  • Losse lessen: Yoga €10, Meditatie €8 per les. Betaling contant of via bankoverschrijving. Bij het betalen via bank dient de datum van de les waarvoor betaald wordt vermeld te worden. Aanmelden per les
  • Stoelyoga: €5 per les.
  • 55+ lessen via contributie SAS

Betaling kan contant of per bank op NL64ASNB0707628202 tnv ICA Staps.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor de groepslessen en privélessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Gaia Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en of spullen van de cursist.

De cursist is aansprakelijk voor schade die toegebracht wordt aan de leslocatie en materialen, mits dit hem/haar toerekenbaar is.

Artikel 6. Privacy

Privacy wordt gerespecteerd door Gaia Yoga. Persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming met derden gedeeld. Mailgegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief en andere berichten omtrent bv roosterwijzigingen. Het inschrijfformulier wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Gaia Yoga zal cursisten zoveel mogelijk via mail en WhatsApp benaderen. Cursisten kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief als deze ongewenst is.