Missie en Visie

Missie en Visie

Mijn missie is om yoga begrijpelijk en haalbaar te maken voor iedereen. Veel mensen zien yoga nog altijd als iets zweverigs waarvoor je heel lenig moet zijn om jezelf in onmogelijke houdingen te positioneren. In mijn lessen zul je merken dat de werkelijkheid anders is. De uiterlijke houdingen zijn een middel om te komen tot de innerlijke houding. De houding van tevredenheid, acceptatie en innerlijke rust ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Om daar te komen gebruik ik vaak de wat eenvoudigere houdingen uit de Hatha Yoga.

Yoga betekent letterlijk verbinden. Het woord yoga is afgeleid van het woord yuk dat twee delen met elkaar verbindt en tot één geheel maakt. Verbinden van lichaam en geest. Dat er ontspanning en rust in je hoofd komt als je naar je lichaam leert te luisteren en de grenzen van je lichaam respecteert. Vanuit zachtheid, mildheid en observatie.

Uiteindelijk wil ik de wereld mooier maken. Een mooiere wereld is voor mij een wereld waarin mensen bewust leven. Met aandacht leven. Aandacht voor jezelf en elkaar. Yoga maakt mensen bewuster van zichzelf, bewuster van hun keuzes, bewuster van het leven dat ze willen leiden. Er ontstaat gaandeweg een betere, bewustere versie van jezelf. Dat vind ik een inspirerend proces. Samen maken wij er dan een mooiere wereld van met meer bewust zijn. Idealistisch? Misschien wel. Maar ik geloof erin.

Alle leven is yoga.